burnout-approche-psychologiqueDeze vragenlijst onderzoekt drie componenten: persoonlijke burnout, werk gerelateerde burnout en klant gerelateerde burnout.

De test is conceptueel en psychometrisch gevalideerd en verstrekt hulpzame indicaties voor preventie, diagnose en hulpverlening.

CBI vs MBI (Maslach Burnout Inventory)

De CBI vragenlijst is recenter dan de alsnog beter bekende Maslach Burnout Inventory (MBI) en poogt een aantal tekortkomingen van de MBI te corrigeren. De CBI is bovendien vrij van rechten wat bevorderlijk is voor grootschalig onderzoek (en vrije online publicatie mogelijk maakt).

Belangrijk

De online versie*Deze applicatie is een variant van een script gepubliceerd door Médecins auteurs de shareware et freeware (www.masef.com) van deze CBI vragenlijst (zie ook toelichting) heeft als enig doel u een eerste indicatie aan te rijken als u vermoedt dat u met burnout kampt. De resultaten van de test zijn zeker geen medische diagnose. Wél kunnen deze resultaten u aanwijzingen geven omtrent een eventuele nood aan medische en/of psychotherapeutische begeleiding. Alleen uw dokter is bevoegd voor alle vragen ivm medicatie.

Vragenlijst

Alle verwijzingen naar "klanten" in deze vragen betreffen de groep van mensen waarmee u hoofdzakelijk in contact bent als dienstverlener. Voor een dokter zouden dat de patiënten zijn. Voor een leerkracht, de studenten. Voor een zaakvoerder, diverse stakeholders (klanten, board, aandeelhourders). Voor een sociaal werker, de begunstigden...

1 - Ik voel me moe ...

2 - Ik ben lichamelijk uitgeput ...

3 - Ik ben emotioneel uitgeput ...

4 - Ik denk dat ik het niet meer aan kan ...

5 - Ik voel me leeg ...

6 - Ik voel me zwak en denk dat ik ziek ga worden ...

7 - Mijn werk belast me emotioneel ...

8 - Mijn werk put me uit ...

9 - Mijn werk is frustrerend ...

10 - Ik voel me afgemat op het eind van een werkdag...

11 - Ik ben 's ochtends vroeg al uitgeput als ik aan een nieuwe werkdag denk ...

12 - Elk uur werk lijkt me een beproeving ...

13 - Ik heb geen energie meer voor vrijetijd met mijn partner, gezin of vrienden ...

14 - Werken met mijn klanten valt me moeilijk ...

15 - Het werk met mijn klanten frustreert me ...

16 - Het werk met mijn klanten is uitputtend ...

17 - Wat ik voor mijn inzet terugkrijg van klanten ontgoochelt me ...

18 - Werken met mijn klanten vermoeit me ...

19 - Ik vraag me af hoe lang ik het nog uithou in dit werk met mijn klanten ...

Uw scores

De CBI vragenlijst onderzoekt drie componenten van burnout en berekent scores voor elk van de drie, afzonderlijk. Indien uw score slechts voor één van deze drie componenten zorgwekkend is, heeft u misschien te kampen met een tijdelijk probleem en/of een probleem dat niet direct gerelateerd is met uw werk. Het verdient wél aandacht, vóór het ook in een andere sfeer moeilijkheden brengt. Een zorgwekkende score voor twee of voor drie van de componenten wijst duidelijk op professionele uitputting.

Dimensie 1 - Persoonlijke burnout

U scoortInterpretatie
0
Geen gevaar (U scoort lager dan 13)
U vertoont geen beduidende symptomen van persoonlijke uitputting.

Waakzaamheid geboden (Uw score ligt tussen 13 en 17)
U vertoont één of meer beduidende symptomen van persoonlijke uitputting.

Zorgwekkend (U scoort hoger dan 17)
U bent lichamelijk en emotioneel uitgeput.
Psychische en/of fysische vermoeidheid kunnen tal van oorzaken hebben buiten de werksfeer.

Dimensie 2 - Werk gerelateerde burnout

U scoortInterpretatie
0
Geen gevaar (U scoort lager dan 15)
U vertoont geen beduidende symptomen van werk gerelateerde burnout.

Waakzaamheid geboden (Uw score ligt tussen 15 en 19)
U vertoont één of meer beduidende symptomen van werk gerelateerde burnout.

Zorgwekkend (U scoort hoger dan 19)
U beleeft uw werk als lichamelijk en emotioneel uitputtend.

Dimensie 3 - Klant gerelateerde burnout

U scoortInterpretatie
0
Geen gevaar (U scoort lager dan 13)
U vertoont geen beduidende symptomen van burnout door het werk met uw klanten.

Waakzaamheid geboden (Uw score ligt tussen 13 en 17)
U vertoont één of meer symptomen van burnout door het werk met uw klanten.

Zorgwekkend (U scoort hoger dan 17)
U beleeft uw relaties met klanten als lichamelijk en emotioneel uitputtend.

Ivm de Copenhagen Burnout Inventory

kristensen-ea-2005So far, the large majority of studies on burnout in the international literature have employed the Maslach Burnout Inventory (MBI). In this paper we criticize the MBI on a number of points and present a new tool for the measurement of burnout: the Copenhagen Burnout Inventory (CBI). The CBI consists of three scales measuring personal burnout, work-related burnout, and client-related burnout, for use in different domains. On the basis of an ongoing prospective study of burnout in employees in the human service sector, the PUMA study (Project on Burnout, Motivation and Job Satisfaction; N=1914 at baseline), we analysed the validity and reliability of the CBI. All three scales were found to have very high internal reliability, and non-response rates were small. The scales differentiated well between occupational groups in the human service sector, and the expected pattern with regard to correlations with other measures of fatigue and psychological well-being was found. Furthermore, the three scales predicted future sickness absence, sleep problems, use of pain-killers, and intention to quit. Analyses of changes over time showed that substantial proportions of the employees changed with regard to burnout levels. It is concluded that the analyses indicate very satisfactory reliability and validity for the CBI instrument. The CBI is being used in a number of countries and translations into eight languages are available.

(Bron: Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations)

 

Bijlage

INRS documentatie ivm de Copenhagen Burnout Inventory

verschenen in juni 2014 in het tijdschrift Références en Santé au Travail

Downloaden via: www.therapiebreve.be